Membrany dachowe

Każdy dach, a w szczególności dach z ociepleniem, powinien być dodatkowo zabezpieczony. Istotną sprawą jest, aby nie dopuścić do wnikania wody i wilgoci bezpośrednio w materiały termoizolacyjne. Przedstawione poniżej folie dachowe zabezpieczają dach przed kondensatem powstającym na skutek dużych dobowych wahań temperatury oraz przed wilgocią, która może dostawać się pod pokrycie z otoczenia. Jeśli woda przedostanie się pod pokrycie, czego nigdy nie można wykluczyć, nie zawilgoci konstrukcji oraz izolacji, tylko spłynie po folii. Folie dachowe są tak zbudowane, że nie przepuszczają wody, natomiast w mniejszym lub większym stopniu przepuszczają parę wodną znajdującą się w izolacji oraz konstrukcji dachu.

 
Folie o niskiej paroprzepuszczalności stosowane jako uszczelnienie pod pokrycia układane na krokwach, wymagają wentylowania przestrzeni między folią a termoizolacją. Folie paroprzepuszczalne, popularnie zwane zbrojonymi posiadają paroprzepuszczalność dochodzącą do 40 g/m2 na dobę, co odpowiada Sd > 1 m. Im mniejsza wartość Sd, tym więcej pary wodnej przepuszcza membrana.

Membrany wstępnego krycia są to materiały wysokoparoprzepuszczalne o Sd < 0,1 m. Przepuszczją w ciągu doby ponad 1000 g pary wodnej na m2, w temeraturze 23 - 25oC i przy 85% wilgotności powietrza. Nazywane są potocznie membranami dachowymi. Ich główną zaletą jest to, że można je ułożyć bezpośrednio na termoizolacji, co eliminuje szczelinę nad termoizolacją.

Skuteczność działania membran dachowych zależy od ich właściwego ułożenia. To fachowy montaż decyduje o tym, czy membrany będą mogły należycie spełniać swoje funkcje. Zabezpieczają konstrukcję i termoizolację dachu przed podwiewaną pod pokrycie wodą opadową, a także przed przeciekami lub wodą skraplającą się pod pokryciem dachowym. W razie uszkodzenia pokrycia oraz w trakcie prac dekarskich pełnią rolę tymczasowego zabezpieczenia przed opadami. Dodatkowo stanowią osłonę przed kurzem i pyłem w czasie długoletniej eksploatacji dachu.

 
W naszej ofercie posiadamy folie trzech producentów Henwal, Fakro, Doerken.